Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Binh đoàn pháp sư ALL Server 15:00
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 15:00
Nhện Raklion Server 2 15:15
Boss Vàng Server 2,3 16:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 16:00
Huyết Lâu Server 2,3 16:30
HIT and UP ALL Server 18:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 18:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 19:00
Boss Attack ALL Server 19:50
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 20:45
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT Mu-NhanPham!